Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : BÂĞISTÂNÎ
Şahıs Adı : Ömer Bağıstani [VIII h. XIV. yüzyıl m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :VII. (XIII) yüzyılda Mâverâünnehir bölgesinde faaliyet gösteren bir mutasavvıf.
Kaynaklar :
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama