Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : BAĞDATLI MEHMED FEHMÎ
Şahıs Adı : Müderriszade Bağdatlı Mehmed Fehmi b. Abdirrahman b. Selim el-Hazreci [1363 h. 1944 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Dârülfünun Edebiyat Fakültesi'nde Arap edebiyatı tarihi müderrisliği yapan Iraklı âlim.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.(V).158; GORGIS AVVAD.MU'CEMÜ'l-MÜELLİFİN el-IRAKIYYİN.II.496 -497; MLF.VIII.78.Müst.546;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama