Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir
Şahıs Adı : Sultanü'l-vaizin Tahir Büyükkörükçü [1432 29 R.evvel h. 2011 5 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Din âlimi, tanınmış vâiz, Konya müftüsü.
Kaynaklar :
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Madde EK CİLTTE yayımlanacaktır.
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama