Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : BÂ SELÂME
Şahıs Adı : Ba Selame Hüseyin b. Abdillah b. Muhammed b. Salim el-Kindi el-Hadrami el-Mekki [1356 C.ahir h. 1937 Ağustos m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mekkeli âlim.
Kaynaklar :Mv.AU (Mevsûatü a'lâmi'l-ulemâ ve'l-üdebai'l-Arab ve'l-müslimîn) III 94-96; ZİRİKLİ (II) 242-243;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Madde EK CİLTTE yayımlanacaktır.
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama