Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : BÂ MAHREME, Abdullah Tayyib
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Abdullah et-Tayyib b. Abdillah b. Ahmed Ba Mahreme el-Yemeni el-Adeni eş-Şafii [947 6 Muharrem h. 1540 13 Mayıs m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Yemenli tarihçi, hadis ve fıkıh âlimi.
Kaynaklar :Mv.AU (Mevsûatü a'lâmi'l-ulemâ ve'l-üdebai'l-Arab ve'l-müslimîn) III 156-158; ZİRİKLİ (IV) 94;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Madde EK CİLTTE yayımlanacaktır.
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama