Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : BÜSTÎ, Ebü’l-Kāsım
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım İsmail b. Ahmed b. Mahfuz el-Büsti el-Cili [420 h. 1029 civarı m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Zeydî - Mu‘tezilî kelâmcı ve fıkıh âlimi.
Kaynaklar :EIr IV 388-389;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Madde EK CİLTTE yayımlanacaktır.
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama