Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : CA‘FER b. ALİ ed-DIMAŞKĪ
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl Ca'fer b. Ali ed-Dımaşki [V h. XI. yüzyıl ? m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :IV. (X.) veya V. (XI.) yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve el-İşâre ilâ mehâsini't-ticâre adlı eseriyle tanınan âlim.
Kaynaklar :İA.XII/1.262; GAL.S.I.907; SARTON.II.462;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama