Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : CA‘FER b. EBÛ TÂLİB
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Ca'fer b. Abdimenaf (Ebi Talib) b. Abdilmuttalib et-Tayyar el-Kureşi el-Haşimi [8 h. 629 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hz. Peygamber'in amcasının oğlu, Mûte Savaşı kumandanlarından, sahâbî.
Kaynaklar :İA.III.7; EI.II.372; ÜSD.I.341-344; İSABE.I.237-238; İBN SA'D.IV.34- 41; BİDAYE.IV.205-208.254-259; İBN HİŞAM.IV.15-20.3-12; ZİRİKLİ.II. 118; Kam.İsl.I.612-613; ML.II.728;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama