Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : CA‘FER b. AHMED
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl Şemseddin Ca'fer b. Ahmed b. Abdisselam el-Bühluli el-Ebnavi [573 h. 1177 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Zeydî kelâmcı, muhaddis ve fakih.
Kaynaklar :EI.S.236; MLF.III.132; GAL.S.I.699-700; ZİRİKLİ.(II).121;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama