Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : CA‘FER b. HARB
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl el-Eşec Ca'fer b. Harb el-Hemedani el-Bağdadi [236 h. 850- 851 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Bağdat Mu‘tezilesi'ne bağlı kelâm ve fıkıh âlimi.
Kaynaklar :EI.II.373; TA'RİFAT.52; MLF.III.136; İNTİSAR.FİHRİST; T. MUTEZİLE.73- 74; MAKALAT. FİHRİST.624-625; FARKLAR.148; MİLEL.I.59; MALATİ.34;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama