Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : CA‘FER el-HULDÎ
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Ca'fer b. Muhammed b. Nusayr el-Havvas el-Huldi [348 h. 959 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İlk sûfîlerin menkıbelerini toplayıp yazması ve rivayet etmesiyle tanınan mutasavvıf.
Kaynaklar :T.EVLİYA.752; HİLYE.X.381; SÜLEMİ.435; KEVAKİB.II.24; ŞA'RANİ.I.118; S.SAFVE.II.2468; HUCVİRİ.260; KUŞEYRİ.167; ŞEZERAT.II.378; TARİHU BAĞDAD.VII.226; NEFAHAT.268; GAS.I.161;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama