Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : CA‘FER b. MÜBEŞŞİR
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Ca'fer b. Mübeşşir b. Ahmed es-Sekafi el-Kasabi [234 h. 848- 849 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Bağdat ekolüne bağlı Mu‘tezile kelâmcısı, fakih.
Kaynaklar :EI.II.373; TA'RİFAT.52; MİLEL I 59; FARKLAR.148; ZİRİKLİ (II) 126; MLF.III 143; İNTİSAR.FİHRİST; T. MU'TEZİLE.76-77; MALATİ.34; MAKALAT.FİHRİST 625; Kam.İsl. I.614;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama