Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : CA‘FER es-SÂDIK
Şahıs Adı : Ebu Abdillah (Ebu İsmail Ebu Musa) es-Sadık Ca'fer b. Muhammed b. Ali [148 h. 765 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İsnâaşeriyye'nin altıncı, İsmâiliyye'nin beşinci imamı, Ca'ferî fıkhının kurucusu.
Kaynaklar :İA.III.7; EI.II.374-375; MLF.III.145; İNTİSAR.99; MAKALAT FİHRİST.625 ; MİLEL.I.165; ZİRİKLİ.II.121; GAS.I.528; TEZKİRE.I.166-167; GAYE.I. 196; SARTON.I.508; KAM.İSL.I.612; ML.II.728; ŞARANİ.I.28-29; S.SAFVE .II.168; KEVAKİB.I.94; VEFEYAT.I.327; HİLYE.III.192; HÜCVİRİ.283;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama