Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : CA‘BERÎ
Şahıs Adı : Ebu İshak Burhaneddin İbrahim b. Ömer b. İbrahim el-Ca'beri [732 15 Ramazan h. 1332 10 Haziran m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kıraat âlimi, muhaddis ve fakih.
Kaynaklar :MA'RİFET.II.591; İTKAN.III.290; GAL.S.II.134-135; ZİRİKLİ.I.49; MLF.I.69; M.FILISTİNİYYE.I.41-42.II.364;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama