Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : CÂBİR b. ABDULLAH
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Cabir b. Abdillah b. Amr el-Hazreci el-Ensari [78 h. 697 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :En çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
Kaynaklar :EI.S.230-232; TA.IX.158; ÜSD.I.307; İSABE.I.213; TEZKİRE.I.43-44; İBN SA'D.III.574; İBN HİŞAM.II.72.III.229; İTKAN.I.69.IV.96; ZİRİKLİ.II. 92; GASA.I.120; KÖKSAL.V.193.215-217; KARAMAN.İCT.104; İ'LAM.I.12; ML.II.722; Kam.İsl.I.548;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama