Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : CÂBİR b. HAYYÂN
Şahıs Adı : Ebu Musa Cabir b. Hayyan b. Abdillah el-Ezdi el-Kufi es-Sufi [200 h. 815 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İslâm kimyacılarının en ünlüsü, tabiat filozofu ve çok yönlü âlim.
Kaynaklar :İA.III.3-5; EI.II.357-359; TA.IX.158-159; SUTER.3; ZİRİKLİ.II.90-91; TARİHU'r-RİYAZİYYAT.126; ML.II.722.830; Kam.İsl.I.549-550;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama