Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : CÂBİR b. ZEYD
Şahıs Adı : Ebü'ş-Şa'sa Cabir b. Zeyd el-Ezdi el-Basri el-Umani el-Cevfi (el-Havfi) [93 h. 711- 712 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İbâzıyye'den olduğu söylenen muhaddis ve fakih.
Kaynaklar :TEZKİRE.I.72; EI.II.359; Kam.İsl.1.548; İBN SA'D.VII.179-182; ATAR. 121; ZİRİKLİ.II.91;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama