Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : CÂHİDÎ AHMED EFENDİ
Şahıs Adı : Cahidi Ahmed Efendi [1070 h. 1659- 1660 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Halvetiyye - Uşşâkıyye tarikatının Câhidiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf - şair.
Kaynaklar :ML.II.729; EI.II.383;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama