Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : ÇANKIRILI SADREDDİN EFENDİ
Şahıs Adı : Çankırılı Ebu Talha Abdülkadir Sadreddin b. Abdillah Sabri b. Abdilkadir Efendi Kangıri (Kengaravi) Koçhisari İstanbuli [1349 27 Ramazan h. 1931 14 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Son dönem Osmanlı âlimi, Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi hocası.
Kaynaklar :ZİRİKLİ (IV) 40-41;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Madde EK CİLTTE yayımlanacaktır.
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama