Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : DABBÎ, Ahmed b. Yahyâ
Şahıs Adı : Ebu Ca'fer Ahmed b. Yahya b. Ahmed ed-Dabbi el-Endelüsi [599 26 R.ahir h. 1203 12 Ocak m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Buğyetü'l-mültemis adlı biyografik eseriyle tanınan Endülüslü tarihçi ve hadis âlimi.
Kaynaklar :İA.III.446; EI.II.72; ZİRİKLİ.I.254.(268); ML.III.319; Kam.İsl.IV.394 -395; MAA'l-MEKTEBE.111;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama