Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : DAĞFEL b. HANZALE
Şahıs Adı : Dağfel (Hacer) b. Hanzale b. Zeyd es-Sedusi eş-Şeybani ez-Zühli [65 h. 685 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Nesep âlimi.
Kaynaklar :GAS.I.263; GASA.I.425; Kam.İsl.II.374-375;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama