Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : DAHHÂK b. MÜZÂHİM
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım (Ebu Muhammed) Dahhak b. Müzahim el-Hilali el-Belhi el-Horasani [105 h. 723 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Müfessir.
Kaynaklar :İBN SA'D.VI.300-302; İTKAN.IV.209.211; GAYE.I.337; BTT.II.98-100; ZİRİKLİ.III.310; MLF.V.27;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama