Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : DAHVÂR
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Mühezzebüddin Abdürrahim b. Ali b. Hamid ed-Dahvar ed-Dımaşki [628 15 Safer h. 1230 23 Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Eyyûbîler döneminde yaşayan ünlü hekim.
Kaynaklar :UYUNÜ'l-ENBA.728-736; GAL.I.647.S.I.896; GAS.III.32; SUTER.138; ZİRİKLİ.IV.121-122.(III).347; Kam. İsl.II.351;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama