Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fars Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : DAKĪKĪ
Şahıs Adı : Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed Dakiki [366 h. 976 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İran edebiyatında kendisine ilk manzum şehnâme yazma görevi verilen şair.
Kaynaklar :İA.III.462-464; EI.II.100; TEİ.I.408-419; ML.III.436; GS.I.26 vd.; RE.II.20-21;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama