Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : DABB‘, Ali Muhammed
Şahıs Adı : Nureddin Ali b. Muhammed b. Hasan ed-Dabba' el-Mısri [1380 14 Receb h. 1961 2 Ocak m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mısırlı kıraat âlimi, şeyhülkurrâ.
Kaynaklar :ZİRİKLİ (V) 20; Mv.AU (Mevsûatü a'lâmi'l-ulemâ ve'l-üdebai'l-Arab ve'l-müslimîn) XVII 338-340;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Madde EK CİLTTE yayımlanacaktır.
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama