Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : EBÂN b. ABDÜLHAMÎD
Şahıs Adı : Eban b. Abdilhamid b. Lahik er-Rekaşi el-Lahiki [200 h. 815 - 816 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Fars asıllı Abbâsî şairi.
Kaynaklar :İA.IV.2; EI.I.2; ZEYDAN.II.92; FERRUH.II.167; ZİRİKLİ.I.20-21; MLF.I.1; EM.17; Kam.İsl.I.7; FİHRİST.172.232; CEHŞİYARİ.323;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama