Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : EBÂN b. OSMAN b. AFFÂN
Şahıs Adı : Ebu Said (Ebu Abdillah) Eban b. Osman b. Affan el-Kureşi el-Ümevi [105 h. 723 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Medine valisi, muhaddis tâbiî.
Kaynaklar :İA.IV.2; ML.IV.31; EI.I.2; Kam.İsl.I.7; İBN SA'D.V.151; GAS.I.277- 278; GASA.I.446;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama