Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : EBCEDÜ’l-ULÛM (Sıddîk Hasan Han’ın)
Şahıs Adı : Ebü't-Tayyib Muhammed Sıddik Han b. Hasan b. Ali el-Kannevci el-Hindi [1307 h. 1890 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Sıddîk Hasan Han'ın (ö. 1890) ilimlerin tasnifine dair ansiklopedik eseri.
Kaynaklar :UİA.XIV.242; Kam.İsl.I.7-8;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama