Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : EBHERÎ, Ebû Bekir
Şahıs Adı : Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah b. Muhammed el-Ebheri et-Temimi el-Maliki [375 7 Şevval h. 986 20 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mâlikî fakihi ve hadis âlimi.
Kaynaklar :DİBAC.255-258; FİHRİST.283; MUHADARA.I.207; A'LAMÜ'n-NÜBELA.XVI.332- 334; KARAMAN.Tarih.136;İctihad.193; ZİRİKİLİ.VII.98; MLF.X.241;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama