Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : EBÎVERDÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Muzaffer Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Ebiverdi [507 20 R.evvel h. 1113 4 Eylül m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Büyük Selçuklular devrinde yetişen şair ve edip, ahbâr ve nesep âlimi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.VI.209;İA.IV.6;EI.I.100;Kam.İsl.I.18;EIR.I.219-222;ZEYDAN.III.29;A'LAMÜ'n-NÜBELA.XIX.283-292;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama