Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : EBKÂRÜ’l-EFKÂR
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan Seyfeddin Ali b. Muhammed b. Salim el-Amidi es-Sa'lebi (et-Tağlibi) [631 h. 1233 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Eş'ariyye âlimlerinden Seyfeddin el-Âmidî'nin (ö. 631/1233) kelâm ilmine dair eseri.
Kaynaklar :KZ.I.4.913-914; TAŞKÖPRÜZADE.I.630;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama