Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : EBÛ ABDULLAH el-BASRÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah el-Cual Hüseyin b. Ali b. İbrahim el-Basri el-Kağadi [369 h. 979 - 980 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mu'tezile'nin önde gelen kelâm âlimlerinden, Hanefî hukukçusu.
Kaynaklar :EI.S.12-14; MLF;.IV.27; ZİRİKLİ.II.266; LİSAN.II.303; ŞEZERAT.III.68;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama