Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : EBÛ ABDULLAH eş-ŞİÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah el-Muhtesib el-Muallim Hüseyin b. Ahmed b. Muhammed eş-Şii es-San'ani el-Meşriki es-Sufi [298 1 Zilhicce h. 911 31 Temmuz m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kuzey Afrika'da Fâtımî hâkimiyetinin kurulmasını sağlayan İsmâilî dâîsi.
Kaynaklar :İA.IV.9; EI.I.103-104; ZİRİKLİ.II.247;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama