Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : EBÛ ALİ es-SADEFÎ
Şahıs Adı : Ebu Ali İbn Sükkere Hüseyin b. Muhammed b. Firruh es-Sadefi el-Endelüsi es-Sarakusti [514 25 R.evvel h. 1120 24 Haziran m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Endülüslü hadis, fıkıh ve kıraat âlimi.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.XIX.376-78; ZİRİKLİ.(II).255;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama