Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : EBÛ ALİ el-FÂRİSÎ
Şahıs Adı : Ebu Ali Hasan b. Ahmed b. Abdilgaffar el-Farisi [377 h. 987 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Basra mektebine mensup nahiv âlimi.
Kaynaklar :ZEYDAN.II.350; İNBAH.I.273; KALAY.47; UİA.XIV-I.201; YAKUT.VII.232; ZİRİKLİ.II.193; MLF.III.200; FERRUH.II.536; GAYE.I.206; BTT.II.216;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama