Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : EBÛ ALİ el-FÂRMEDÎ
Şahıs Adı : Ebu Ali Rüknülislam el-Mürşid Fazl b. Muhammed el-Farmedi [477 h. 1084 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Nakşibendî silsilesinin önemli sûfîlerinden biri.
Kaynaklar :NEFAHAT.402-404; REŞEHAT.16; KEVAKİB; EI.S.14-15;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama