Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : EBÛ ALİ el-MERZÛKĪ
Şahıs Adı : Ebu Ali Ahmed b. Muhammed b. Hasan el-Merzuki el-İsfahani en-Nahvi [421 Zilhicce h. 1030 Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Basra dil mektebine mensup âlim, edip ve münekkit.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.I.205; İNBAH.I.106; FERRUH.III.93-93;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama