Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : EBÛ ÂMİR el-AKADÎ
Şahıs Adı : Ebu Amir Abdülmelik b. Amr el-Akadi el-Kaysi el-Basri [204 h. 819- 820 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Muhaddis.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.IX.469-471;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama