Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : EBHERÎ, Emînüddin
Şahıs Adı : Ebu Said Eminüddin Abdurrahman b. Ömer b. Muhammed el-Ebheri es-Sivasi ed-Dımaşki eş-Şafii [733 h. 1333 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Matematikçi, astronom, tabip ve fakih.
Kaynaklar :DÜRERÜ'l-KAMİNE.II.323; FEVAT.I.184; GAL.I.625.II.273; SUTER.153;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama