Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : FAĞNEVÎ
Şahıs Adı : Mahmud Fağnevi (İncirfağnevi / Encirfağnevi) [685 h. 1286 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Nakşibendiyye tarikatının Hâcegân silsilesinde yer alan bir mutasavvıf.
Kaynaklar :REŞEHAT.51-53; NEFAHAT.413;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama