Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : FAHREDDİN MÜBÂREK ŞAH
Şahıs Adı : Fahreddin Mübarek Şah Müdebbir Muhammed b. Mansur b. Said et-Teymi el-Kureşi [VII h. XIII. yüzyılın ilk çeyreği m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Delhi sultanlarından Aybeg ve İltutmış döneminin meşhur tarihçisi. (Hindistan)
Kaynaklar :EI.S.284-285;TA.XVI.83;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama