Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : FAHREDDİN er-RÂZÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Fahreddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin er-Razi et-Teymi el-Bekri [606 1 Şevval h. 1210 29 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanındaki çalışmalarıyla tanınan Eş'arî âlimi.
Kaynaklar :İA.IX.645-646; EI.II.751-755; ZİRİKLİ.VII.203; MLF.XI.79; LEKNEVİ.191 ; BTT.II.310-318; MÜFESSİRUN.I.290-296; Kam.İsl.II.465; SUTER.132- 133; SUBKİ.VIII.81096; VECDİ.IV.142-151;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama