Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : FAHRÜDDEVLE
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan Fahrüddevle Felekülümme Ali b. Hasan Rükniddevle b. Büveyh el-Büveyhi [387 Şaban h. 997 Eylül m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Büveyhî hükümdarı (984-997).
Kaynaklar :İA.IV.447-448; EI.II.748-749; ML.IV.489;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama