Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Düşüncesi ve Ahlak,
Madde Adı : FAHREDDİN el-MARDÎNÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Fahrüddin Muhammed b. Abdisselam b. Abdirrahman el-Mardini el-Ensari [594 21 Zilhicce h. 1198 24 Ekim m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Artukoğulları döneminin tanınmış hekim ve filozofu.
Kaynaklar :UYUN.402-403;VAFİ.III.255-256;GAS.II.234;ZİRİKLİ.(VI).205;MLF.X.170;SUTER.136-137.139-140;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama