Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : FAHRÜLMÜLK, Ali b. Nizâmülmülk
Şahıs Adı : Hace-i Büzürg Nizamüddin Kıvamü'l-mille ve'd-devle Fahrülmülk Ali (Muzaffer) b. Hasan Nizamilmülk b. Ali et-Tusi [500 10 Muharrem h. 1106 11 Eylül m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Selçuklu veziri.
Kaynaklar :İA.IV.448; ML.IV.489; ZİRİKLİ.V.82;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama