Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : el-FÂİĶ fî GARÎBİ’l-HADÎS (Zemahşerî’nin)
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım Carullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşeri el-Harizmi el-Mu'tezili [538 9 Zilhicce h. 1144 14 Haziran m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Zemahşerî'nin (ö. 538/1144) hadislerde geçen nâdir kelimelere dair eseri.
Kaynaklar :KZ.II.1206.1217; TAŞKÖPRÜZADE.II.15; KETTANİ.128-129;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama