Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : el-FAKĪH ve’l-MÜTEFAKKİH
Şahıs Adı : Ebu Bekr el-Hatib Ahmed b. Ali b. Sabit el-Bağdadi [463 h. 1071 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hatîb el-Bağdâdî'nin (ö. 463/1071) fıkıh usulüne dair eseri.
Kaynaklar :KZ.II.1447;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama