Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : FÂKİHÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Muhammed b. İshak b. Abbas el-Fakihi el-Mekki [278 h. 891- 892 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Ahbâru Mekke adlı eseriyle meşhur olan tarihçi.
Kaynaklar :İA.IV.449; EI.II.757; ZİRİKLİ.VI.252; GAL.I.143;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama