Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Düşüncesi ve Ahlak, Musiki,
Madde Adı : FÂRÂBÎ
Şahıs Adı : Ebu Nasr Muallim-i Sani Muhammed b. Muhammed b. Tarhan el-Farabi [339 Receb h. 950 Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İslâm felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren ünlü Türk filozofu.
Kaynaklar :İA.IV.451;EI.II.778;VEFEYAT.V.153;FİHRİST.368;ÜMEM.61;ML.IV.507-509;TETİMME.16-20;GAS.III.298.IV.288.V.295.VI.195;SUTER.54;UYUN.603;TMA,I.215;HEDİYYE;II.39-40;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama