Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : FAHREDDİN DİVRİĞÎ
Şahıs Adı : Fahreddin Mehmed b. Mustafa b. Zekeriyya Divriği Salguri [713 h. 1313 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Türk dil âlimi ve fakih.
Kaynaklar :EA.III.142; ZİRİKLİ.(VII).99; GAL.S.II.924.III.1248; MLF.XII.30; TUHFE.453; İBN KUTLUBOĞA.67; KUREŞİ.III.369; VAFİ.V.31-32; DÜRERÜ'l- KAMİNE.IV.259-60;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama